Matejocs 6- ROSER GENOVER I HUGUET

  • Autoría de ROSER GENOVER I HUGUET
  • Páginas32
  • EditorialS.A. MIGUEL A. SALVATELLA
  • LenguajeCATALÁN
  • ISBN9788484127659
  • Categoría Didáctica y metodología

Sinopsis completa y descripción del libro ebook Matejocs 6

Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballar aquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiques i la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts de cada curs.

Tipo de Archivo: Epub, PDF, Mobi

El libro Matejocs 6 en español y es una obra de ROSER GENOVER I HUGUET escrita por dicho autor.

Matejocs 6 Descargar

Opiniones de personas que descargaron Matejocs 6 del autor ROSER GENOVER I HUGUET

Mas libros y ebooks gratis en español