Experimentos De Fisicoquimica De Alimentos-

  • Autoría
  • Páginas180
  • EditorialUNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. SERVICIO DE PUBLICACION
  • ISBN9788477216902

Sinopsis completa y descripción del libro ebook Experimentos De Fisicoquimica De Alimentos

El llibre és una col·lecció d"experiments de laboratori destinats a l"anàlisi de diferents propietats termo-dinàmiques i físiques dels aliments. El text determina propietats d"equilibri de sistemes sòlid-líquid, líquid-líquid i líquid-vapor típic en la indústria alimentària, propietats col·ligatives d"aliments i isotermes d"adsorció. Així mateix en el text es mesura l"activitat de l"aigua d"aliments per diferents mètodes i es comparen amb els valors predits per les equa-cions termodinàmiques. S"analitzen diferents coeficients de difusió en aliments.

Tipo de Archivo: Epub, PDF, Mobi

El libro Experimentos De Fisicoquimica De Alimentos en español y es una obra escrita por dicho autor.

Experimentos De Fisicoquimica De Alimentos Descargar

Opiniones de personas que descargaron Experimentos De Fisicoquimica De Alimentos del autor

Mas libros y ebooks gratis en español