Catalunya Vertical: 136 Itineraris D Escalada En Roca- JOAN JOVER

  • Autoría de JOAN JOVER
  • Páginas264
  • EditorialCOSSETANIA
  • LenguajeCATALÁN
  • ISBN9788496035188

Sinopsis completa y descripción del libro ebook Catalunya Vertical: 136 Itineraris D Escalada En Roca

Aquesta guia recull 136 vies dels massissos més significatius de Catalunya on es practica l’escalada en roca. De cada indret, l’autor ha triat les escalades més representatives, normalment d’estil clàssic, que poden motivar els escaladors i ajudar a fer conèixer la muntanya catalana —l’àmbit de la guia és la Catalunya autònoma, la Franja de Ponent i la Catalunya Nord. La guia està adreçada tant a aquells escaladors que no coneixen gaire ni els indrets que es presenten ni les vies que es descriuen, ja sigui perquè comencen en aquest esport o perquè són de fora de Catalunya, com a aquells que ja tenen un coneixement d’aquest esport a casa nostra però que volen aprofundir-hi. Com diu l’autor del llibre, «al cap i a la fi, l’escalada és també un pretext per recórrer la terra i compredre-la millor».

Tipo de Archivo: Epub, PDF, Mobi

El libro Catalunya Vertical: 136 Itineraris D Escalada En Roca en español y es una obra de JOAN JOVER escrita por dicho autor.

Catalunya Vertical: 136 Itineraris D Escalada En Roca Descargar

Opiniones de personas que descargaron Catalunya Vertical: 136 Itineraris D Escalada En Roca del autor JOAN JOVER

Mas libros y ebooks gratis en español